Connect Youth Brno

Martin je vedoucím odboru mládeže Apoštolské církve OMAC v ČR.


Loading Player...

 

Kázání

Titulek Datum Série
Seberozvoj pondělí 12. listopad 2018 SELFLOVE
Dostanu z vás to nejlepší pondělí 20. březen 2017 Zanedbaný faktor - učednictví

 

Série

Titulek Popis
Zanedbaný faktor - učednictví

Lidé, kteří říkají, že věří v Boha, se obvykle dělí na dvě skupiny: na "věřící" a "učedníky". Je velký rozdíl mezi člověkem, kteří pouze věří, ale nemá zájem na tom se učit od Ježíše a nechat ho dlouhodobě proměňovat svůj charakter, a učedníkem. Zatímco člověk,který věří, se soutředí na to, aby věřil, učedník se soustředí na to, aby byl více podobný Ježíši. Věřící člověk má vždycky tendenci se soustředit na sebe, zatímco učedník Ježíše Krista zaměřuje na jiné. Věřící se soustřeďuje na to, co pro něho Bůh udělal, kdežto učedník myslí na to, čím On může oslavit Boha. Pro věřícího člověka je Bůh často existující silou, pro učedníka je to Otec a Pán. A tak bychom mohli pokračovat. V březnu se budeme bavit o tom, jak se stát učedníkem a jak k tomu pomoci ostatním. Protože klíčový příkaz činit učedníky dal Ježíš svým následovníkům těsně před tím, než podle Bible odešel z naší země:
Ježíš jim řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte a získávejte mi následovníky ve všech národech, křtěte je ve jméno Otce, Syna i Ducha svatého. Veďte tyto nové učedníky k tomu, aby poslouchali všechny příkazy, které jsem vám dal. A spoléhejte na to, že já jsem vždy s vámi až do konce světa.“
Bible, Matouš 28/18-20

SELFLOVE
 

Představení connectu

 

Jsme skupina mladých lidí, kteří přišli na to, že život s Bohem je neskutečně vzrušující a opravdu stojí za to. Věříme, že Bible je naprosto aktuální pro mladé lidi i dnes. Nikomu neříkáme, v co má věřit, ani co si má myslet, ale chceme dát příležitost všem, kdo hledají směr a smysl pro svůj život. Dokonalou církev nejde najít. Jde najít jen rodinu a domov a přesně to je naším cílem.